Program

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w branży fotograficznej” mająca na celu świadczenie i sprzedaż usług fotograficznych wysokiej jakości, tworzenie nowej marki na rynku lokalnym współfinansowana jest ze środków Uni Europejskiej w ramach poddziałania „19.2: Założenie działalności gospodarczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.